24 timers adgang til skole - og uddannelsesinstitutionerne

Vision for Attat

Regelsæt for Attat

ATTAT er mødestedet for det grønlandske undervisningsnet. De fleste grønlandske elever/studenter og lærere/undervisere bliver tilmeldt dette konferencesystem, hvor man kan kommunikere og diskutere i åbne og lukkede konferencer. Systemet af åbne konferencer er bygget op omkring skolefag og andre undervisningsrelaterede emner. Efter behov kan man få oprettet lukkede konferencer. Alle brugere får desuden en personlig e-postadresse.

ATTAT bliver drevet af en FirstClass webserver. Denne webserver gør at alle elever har adgang til sin e-postadresse, enten via intranettet eller via Internet. Serveren administreres centralt, som giver en sikker og enkel infrastruktur indenfor skole- og uddannelsesvæsenet i Grønland. Vi kan pt. opkoble ?..... brugere på ATTAT. Brugere af ATTAT behøver ikke at have nogen IT-baggrund.

Hver enkelt skole- eller uddannelsesinstitution kan udvikle sit eget intra/Internet, hvor hver enkelt lærer eller elev kan lave sin egen hjemmeside indefra systemet. For at lave dette, kræves ingen viden om HTML eller anden webprogrammering.

Institutioner, der ønsker at bruge ATTAT, skal vælge en kontaktperson, der fremover skal i samarbejde med ATTAT´s systemadministratorer skal sørge for at oprette og slette institutionens brugere af konferencesystemet.

Mange muligheder
Via forskellige diskussionsfora kan alle interesserede aktivt deltage indenfor sit område uden at være fysisk tilstede ved mødet. Her findes muligheder af alle varianter, fra politiske og emneorienterede diskussioner til forum af mere social karakter. Men frem for alt findes der nye pædagogiske muligheder i undervisningen gennem konferencesystemet og muligheden for både intern og ekstern kommunikation. Du kan f.eks. lave et forum for annoncering, for projektarbejde, som opslagstavle eller diskussionsforum med kolleger og elever.

Kollegiale netværk
Lærere og andre kan dele erfaringer med hinanden alle tider af døgnet. Hvis eleven ikke har mulighed for at møde på skolen kan han/hun alligevel deltage i undervisningen. Andre elever rundt omkring i verden har også mulighed for at deltage. Alle har i princippet mulighed en direkte samtale, chatte og få direkte feedback fra læreren/underviseren eller bare tale sammen med vennerne.