Det grønlandske skole-/uddannelsesnet ATTAT skal være det helt centrale og naturlige netbaserede mødested og undervisnings-/kommunikationsforum
for den grønlandske uddannelsesverden.
Vision og formål for ATTAT
Grønland er som mange andre lande i verden på vej til at blive et informationssamfund, hvor den teknologiske udvikling åbner helt nye muligheder for kommunikation og læring. Behovene for livslang kompetenceudvikling vokser, og globaliseringen ophæver grænserne for kommunikation. Det grønlandske uddannelsessystem skal udvikle og integrere de nye muligheder for læring, som den fleksible, netbaserede fjernundervisning giver.

De vigtigste formål for ATTAT er at skabe de bedst mulige rammer for:

 • fleksibel netbaseret fjernundervisning i begrebets videste fortolkning.
 • kommunikation, kulturudveksling, samarbejde og debat uden begrænsninger af geografisk eller tidsmæssig karakter

for alle aktører og institutioner i uddannelsessystemet uanset uddannelsesretning og – niveau.

Mål

 • Alle uddannelsesinstitutioner i Grønland skal kobles op på ATTAT-nettet.
 • Alle aktører i uddannelsessystemet skal have adgang til nettet.
 • ATTAT skal tilbyde de tekniske muligheder, som den pædagogiske udvikling efterspørger.
 • ATTAT skal leve op til de lovgivningsmæssige krav og Grønlands Hjemmestyres gældende regler for sikkerhed
 • Der skal opnås en driftsmæssig stabilitet, hvor ATTAT-serverne har en oppetid på 99,9%.

Pilotprojektet


 • Opkobling af så mange institutioner og brugere som muligt inden for projektets rammer.
 • Medvirken til synliggørelse af IT-dimensionens muligheder i forhold til undervisning.
 • Vellykket installering og implementering af ATTATs router hard- og software samt konferencesystemet First Class.
 • Afklaring af relevante juridiske forhold inden for IT.
 • Afklaring af en fremtidig organisering i forhold til et permanent skole-, kultur- og uddannelsesnet.
 • Sikring af løbende information om ATTAT til alle potentielle brugere og interessenter.
 • Implementering af en hensigtsmæssig projektorganisation i pilotprojektperioden.
 • Gennemførelse af de nødvendige bruger- og superbrugeruddannelser for at ATTAT kan udnyttes optimalt.

Udviklingspotentialer

På sigt kan ATTAT udvikles til også at tilbyde f.eks. studieadministrative systemer, relevante databaser samt netbaserede biblioteksfunktioner.

ATTAT kan endvidere medvirke til at udbygge internationale samarbejdsrelationer i forhold uddannelse og undervisning.

01.05.02
KIIIP IKT-Gruppe