ATTAT-mut malittarisassat
- Kalaallit Nunaanni atuarfeqarfinnut – e-maili- aamma oqalliffiit

ATTAT-mik atuinermi malittarisassat
Administration af ATTAT
ATTAT-mik ingerlatsineq
ATTAT Kultureqarnermut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Pisortaqarfimmit, KIIIP-imit, pigineqarpoq ingerlanneqarlunilu. ATTAT-mik atuisoqartassaaq sutigut tamatigut "ATTAT pillugu malittarisassat" malillugit aammattaaq KIIIP-ip innersuussutai malillugit. Atuisut ataasiakkaat inatsisit naapertuutut malillugit ATTAT-mik atuinissaq akisussaaffigivaat.
?
ATTAT pillugu malittarisassat? unioqqutillugit atuisut, imaluunniit ATTAT-mik unioqqutitsisumik atuisunut KIIIP-ip qanoq ilinikkulluunniit atuisuisoq atuisuujunnaasissinnaavaa.

Nalunaarneq
ATTAT-mut atuisunut nalunaarnissamut periusissat oqalliffimmi matoqqasumiippoq, ima taaguuteqartumi - Brugeroprettelse

Inuit attaveqaataasussat
Nalunaarnermi atuarfiup ilanngullugu nalunaarutigissavaa ilinniartitsisoq attaveqaataasussatut kissaataasoq. Attaveqaataasussaq sullivimmi atuisussanik pilersitsisinnaalissaaq. Attaveqaataasup atuisut sullivimmi suliunnaartut ATTAT-mi ingerlatsisumut nalunaarutigisassavaa, oqalliffik una matoqqasoq atorlugu, Brugeroprettelse.


Atuisut
Ilinniartitsisut tamarmik (sulisut) atuarfeqarfinnilu atuartut KIIIP-ip ataani inissisimasunut kiisalu nunani allani kalaallit ilinniartut atuisutut ilanngunneqarsinnaapput.
Ilinniartitsisut atuartullu atuarfinni/suliffeqarfinni allani immikkut ittumik isumaqatigiissuteqarluni atuisutut ilanngunneqarsinnaapput.


Avataaniit atuisut
Perorsaanikkut suliniutinik ingerlatsisut, ilinniartitsisunit/atuartunit peqataaffigineqartuni, piffissami aalajangersimasumi ATTAT-mi atuisutut ilanngunneqarsinnaapput. Ukuusinnaapput; angajoqqaat, atuakkiorfinni aaqqissuisut, atuakkiortut assigisaalluunniit. Atuisut tamakku suliniutit ersarissut nalunaarutigisimapatigik aammalu immikkut ittumik isumaqatigiissusiortoqarsimappat aatsaat ATTAT-mik atuisinnaapput.


Atuisut ATTAT-mut isersinnaanerat
Atuisut immikkut tamarmik ATTAT-mut isersinnaassapput immikkullu mailboxeqassallutik. Ilanngutsitinermi ATTAT-mi atit pillugit malittarisassat malinneqassapput. Tamanna atuisunik ilanngutsitinermi ilitsersuummi takuneqarsinnaavoq, ATTAT-mi oqalliffimmi matoqqasumi uani Brugeroprettelse.

Atuisut tamarmik atuarfimmi attaveqaataasumit BrugerID aamma Kodeord tunniunneqassapput.

Atuisut namminneq BrugerID-tik aamma Kodeord-rertik allanut tunniuteqqusaanngilaat.

Atuisut ATTAT-mi atuilernerminni namminneq BrugerID-tik aamma Kodeord-rertik atortassavaat.

Atuisut namminneq Kodeord-rertik allanngortissinnaavaat. Atuisoq atuisup allap BrugerID-a aamma Kodeord-ria atorlugu atueqqusaanngilaq.

Atuisoq atuisup allap mailboxia atorlugu allakkanik nassitseqqusaanngilaq.

ATTAT-mik atuisoq kinaanerminik isertuussilluni atueqqusaanngilaq.

Kodeordi nutaaq
Atuarfimmi attaveqaataasoq oqalliffimmi matoqqasoq atorlugu, Brugeroprettelse ATTAT-mi, suliffeqarfimmi atuisunut pisariaqartitsisunut kodeord-rimik nutaamik kissaateqarsinnaavoq.


Internetimi adressi
Atuisut tamarmik ingerlaannartumik internet-emailadressitaassapput ima isikkoqartumik: ateq.naggat@attat.gl

Takoqqusaarutit/niuernermillu atasumik atuineq
ATTAT-mi niuernermik tunngassuteqartumik atuiniaqqusaanngilaq.

Atuisut sunilluunniit namminneq aningaasatigut peqataaffigisaminni takoqqusaarusioqqusaanngillat, kiisalu hyperlinksinik taakkartueqqosaanani.

ATTAT-mi takoqqusaarusioqqusaanngillat.

Atuisut atuartitsinermi atortunik nalunaaruteqarsinnaapput.

Pikkorissaanissamik neqeroorutit oqalliffimmi Pikkorissaanermi neqeroorutiniissaaq.

Immikkut ittumik atuineq
Soraarummeersitsinermi/misilitsitsinermi ATTAT atorneqarusuppat Ingerlatsivimmi akisussaasoq soraarummeernissaq ullut 14-it sioqqullugit nalunaarfigineqassaaq.


Tapersersuineq/ikiuisut
Ilinniarfinni qaffasinnerusuni ilinniartitsisut atuartullu ATTAT-mik atuinermik teknikkikkut ikiorneqarsinnaapput oqalliffimmi uani: Ikiuut-Hjælp --> Teknisk support, ATTAT–mi tapersersuisut/ikiuisut attavigineqarsinnaapput tlf.: 349891, ataasinngorneq – tallimanngorneq nal. 8.00 – 16.00, imaluunniit e-mailikkut: support@attat.gl

Ilinniarfimmi attaveqaataasut atuisunut ingerlatsivimmit ikiorneqarsinnaapput oqalliffimmi matoqqasumi uani Brugeroprettelse.

Atuisut oqalliffimmi uani ikiorneqarsinnaapput: Ikiuut-Hjælp --> Pædagogisk support.

Ammasarfiit
ATTAT ulloq unnuarlu atorneqarsinnaavoq.

Atortutigut iluarsartuussineq
Atortutigut iluarsartuussineq, ATTAT ingerlanera pillugu iluarsaassisoqassappat, qanoq ilinikkulluunniit iluarsaassisoqarsinnaavoq.

Akisussaaffeqarneq
Atuisut tamarmik namminneq nassiussat imarisaannut akisussaasuupput aamma atuisup nammineq BrugerID Kodeord-ilu atorlugit nassiussat ilanngullugit.

ATTAT-mik atuineq atuisup nammineq akisussaaffigivaa aamma ATTAT atornerani ajutoornermi annaasaqarneq aamma/imaluunniit aserortoorneq ilanngullugu. KIIIP-i toqqaannartumik imaluunniit toqqaannanngikkaluarmik annaasaqarnermi akisussaasutut inissisimanngilaq.

Atuartunut inersimasutut piginnaaneqartitaasunut atuarfiup nammineq akisussaaffimmik tunniussinissaq pillugu atuarfiup atuartullu akornanni tunngassuteqartunik aalajangersaassaaq. ATTAT serveriani toqqortat allalluunniit inissisimasut pillugit KIIP akisussaanngilaq.

Malittarisassanik allannguineq
Malittarisassanik allannguisoqarsinnaasarnera naatsorsuutigineqassaaq. Malittarisassat atuutsinneqartut ATTAT-mi oqalliffimmi ikiuut-Hjælp takusassaajuassapput.


ATTAT-mik atuinermi malittarisassat nalinginnaasut

Ileqqussat
Inuiaqatigiinni tamani atuuttut aamma ATTAT-mi atuupput.
Atuisut ATTAT-mut imaluunniit atuisunut allanut teknikkikkut ajornartorsiutaasinnaasunik pilersitseqqusaanngillat.

ATTAT-tapersersorti/ikiorti qanoq ilinikkulluunniit iluarsartuussisinnaavoq teknikkikkut ajornartorsiornissaq pinaveersaarniarlugu.

ATTAT-tapersersuisup/ikiortip Mailbox/oqalliffiit matoqqasut ammarsinnaavai aatsaat atuisunit/Oqalliffimmi aqutsisumit akuerineqaqqaarluni, ATTAT-p ingerlanneranut tunngasuunngippat.
Atuisut, ATTAT-mi maleruaqqusanik unioqqutitsisut, ATTAT-tapersersuisumit/ikiortimit nalilersorneqareerluni atuiunnaarsinneqarsinnaapput. Aalajangiineq akuerinngikkaanni KIIIP-imut ingerlateqqinneqarsinnaavoq.

Atuarfik nammineq ATTAT pillugu ilinniartitsisunut atuartunullu atuuttussamik atuinermik politikkiliortariaqarpoq.

Mailbox
Atuisut tamarmik immikkut Mailboxeqassapput.

Mailboximiit nassitsisoqarsinnaavoq ukununnga:

  1. ATTAT Katalog atorlugu ATTAT-mi atuisunut tamanut
  2. Internetadressenut tamanut
  3. ATTAT-mi oqalliffinnut ammasunut tamanut
  4. Oqalliffinnut matoqqasunut, internet adresse ilisimaneqarpat, aamma oqalliffiup aqqa uniffik/æ/ø/å-mik ilaqanngippat.
Mailboximi nassiussarsiarineqarsinnaapput :

  1. ATTAT-mik atuisunit nassiussat
  2. internetikkut nassiussat.

Allakkat Mailboximi ullut 360-it toqqaannartumik toqqoqqasinnaapput. Atuisup nammineq ullut toqqorsivissat amerlassusissai allanngortissinnaavaa.

Mailboximi allagarsiat ingerlaannartumik allagarsiivimmut/adressimut nammineq allamut pigisamut ingerlantinneqartarsinnaapput.

Atuisoq minutsit 15-it atuinani ammatitsiinnarpat matuneqartarpoq. Matuneqaleraangat, min. Marluinnanngoraangasa, atuisoq nalunaarfigineqartarpoq.

Atuisoq sivisunerpaamik ullormut akunnerit arfineq-pingasut atuilluni ammatitsisinnaavoq.

Atuisut tamarmik immikkut allakkanik nassiussanik akisussaasuupput.
Nassiussat inerteqqutaasunik imaqaqqusanngillat, aamma virusitalinnik imaqaqqusaanatik.

Allagaq/nassiussat annerpaamik katillugu 25 MB-imik imaqarsinnaavoq.

Internetikkut allagaq filimik ilallugu nassiussaq annerpaamik 2 MB-iussaaq.

Internet allagaq filimik ilalik nassiussarsiaq annerpaamik 4,2 MB-iussaaq.

Atuisoq allakkamik atuisunut 50-it sinnerlugit amerlatigisunut nassiusseqqusaanngilaq.

Atuisoq allakkamik atuisunut asuli siunertaqanngitsumik nassitseqqusaanngilaq.

Ullorsiut
ATTAT tamanut ammasumik ullorsiutaateqarpoq.

Imminut ilisaritinneq
Atuisut tamarmik imminut ilisaritinnissaminnut immersuiffissamut isersinnaapput. Taannalu immersorneqartariaqarpoq, atuarfik aamma ilinniartitsisuunermik / atuartuunermik paasissutissiisumik.

Oqalliffiit
Oqalliffiit pillugit immikkut ittumik maleruagassaqarpoq, ATTAT-mi oqalliffimmi uani takuneqarsinnaasumi: Ikiuut-Hjælp --> Konferencer

Oqalliffiit ammasut
Ilinniartitsisut tamarmik (sulisut) oqalliffinni ammasuni tamanut isersinnaapput ukunani Ilinniartitsisut / Lærere aamma Atuartut / Elever.
Ilinniartitsisut tamarmik oqalliffinnik nutaanik pilersitsinissamut kissaateqarsinnaapput.
Atuartut tamarmik oqalliffimmut ammasumut Atuartut / Elever isersinnaapput.

Oqalliffiit matoqqasut
Ilinniartitsisut tamarmik (sulisut) oqalliffinnik matoqqasunik pilersitsinissamut kissaateqarsinnaapput.

Oqalliffinni aqutsisut
Oqalliffinni aqutsisunut immikkut ittunik maleruagassanik malittarisassaqarput, ATTAT-mi oqalliffimmi uani takuneqarsinnaasumi: Ikiuut-Hjælp --> Pædagogisk support

Chat/Toqqaannartumik allaqatigiinneq
Atuisut tamarmik toqqaannartumik allaqatigiittarfimmut isersinnaapput atuisinnaallutillu.

Offline-reader
Offline-reader
Atuisut tamarmik offline-readeren atorsinnaavaat. Ilitsersuut oqalliffimmi takuneqarsinnaavoq uani: Ikiuut-Hjælp --> Offline-reader


14. marts 2002