Lexin Billedtema

Lexin Billedtema

Lexin Billedtema er et flersprogligt interaktivt lyd- og billedordbogsmateriale, som er beregnet til at understøtte indlæring af dansk.

Programmet tilbyder ca. 1800 ord, som er illustreret på en række tegninger, der er fordelt på 31 temaer, og i flere af temaerne er der yderligere op til 5 undertemaer.

Vælg et sprog i menuen til venstre.
Herved startes programmet med mulighed for at se tegningerne beskrevet på 3 forskellige sprog. 2 af sprogene vil altid være dansk og engelsk.

I menuen vælges det tema, der skal arbejdes med, og på fanebladene øverst kan man vælge sprog

Når man klikker på et ord eller på et element i en tegning, vil sammenhængen mellem ord og tegning blive vist - samtidigt med at ordet læses højt på computeren.

Lexin Billedtema er udviklet i Sverige af Myndigheten för skolutveckling, avdelningen för utveckling.
Den danske version er udviklet for Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration af UNI•C.

Du finder Lexin Billedtema her:
Link: http://lexin.attat.gl/